KINTU is een opleidingscentrum voor permanente vorming.
De opleidingen zijn bedoeld voor professionelen en handelen over voeding en leefstijl. Het kader hierrond is breed. Zo worden er ook opleidingen georganiseerd rond voedingsgedrag of gedrag dat een gezonde leefstijl belemmert. Zowel multidisciplinaire opleidingen als specifieke beroepsonderwerpen komen aan bod.

De opleidingen worden georganiseerd door Chris Kerfs, een diëtist die sinds 1990 fulltime in de weer is met voeding en voedingsgedrag. De onderwerpen ontstaan dan ook op de werkvloer, maar uiteraard ook op vraag. 

En waar komt nu de naam Kintu vandaan?
Kintu is een oude Inca-traditie waarbij mensen elkaar succes wensen. Hierbij worden telkens 3 cocablaadjes geschonken welke symbool staan voor water, lucht en vruchtbare aarde. En wij voegen hier kennis aan toe.