Aankomende opleidingen

Terugvalpreventie

29 september 2023           Via opname!!
9-11 uur
online

Anneleen De Lille

Goedgekeurd door – PQK
                                  – ABP-BVP

Gewoontes, we hebben ze en we kennen ze… maar kunnen we ze ook veranderen?
Neen! Eens die gewoonte in je hersenen geprogrammeerd zit, kan je ze helaas niet wissen. Maar je kan wel een nieuw programma aanmaken en ervoor zorgen dat het nieuwe programma steeds de voorkeur krijgt tot het een nieuw automatisme wordt.
In deze opleiding kom je te weten hoe je nieuwe gewoontes kan ontwikkelen. En vooral hoe je ze kan volhouden. Naast de geheimen voor een duurzame gedragsverandering, gaat het ook over verandering in je mindset tijdens je groeiproces. Je leert welke denkpatronen je steeds saboteren om je langetermijndoelen te bereiken en hoe je die gedachtegang kan ombuigen met concrete tools.
Deze sessie zal vertrouwen scheppen in het vermogen om te groeien en je mentale flexibiliteit te trainen. Je zult staan popelen om zelf nieuwe gewoonten te ontwikkelen én levenslang vol te houden. Tegelijkertijd, zal je ook inspiratie vinden om anderen te helpen om hun gewoonten vol te houden.

Sport & Voeding

13 oktober 2023
9 – 14u20 uur
online
uitgesteld kijken tot 27 november

6 lezingen

Goedgekeurd door PQK
                                 

Nog betere sportprestaties behalen door gezonde aangepaste sportvoeding . Dat is het doel van dit symposium. Elk type van sportinspanning heeft immers zijn eigen specifieke noden en aandachtspunten en worden dan ook telkens uitgediept door een gespecialiseerde sportdiëtist. Zo zal een frêle turnster een ander dieet hebben dan een bodybuilder. In elke lezing wordt ook een casus besproken ter verduidelijking. Omdat voeding en beweging ook hand in hand gaan is een goede samenwerking tussen de begeleiders onontbeerlijk met uiteraard respect voor ieders expertise.

Astma & COPD

!!Wordt uitgesteld tot 2024!!!
online

Iris Coosemans
Jasmien Van den Bergh

Goedgekeurd door PQK
                                 

Door de kortademigheid gaan veel patiënten lichamelijke inspanning minderen waardoor ze uiteindelijk in een negatieve spiraal terechtkomen: de conditie mindert, de longcapaciteit neemt verder af, de spieren kwijnen weg, het gewicht kan evolueren naar onder- of overgewicht, …
In deze twee uur durende opleiding hoort u wat astma en COPD inhouden en hoe de levenskwaliteit van deze patiënten kan verbeterd worden door aangepaste oefeningen en beweegtherapie.  
Ook diëtisten spelen hier een belangrijke rol om de voedingsstatus en gewicht op peil te houden. Astma kan immers verschillende oorzaken hebben. Vaak ontstaat bij COPD ondergewicht door verzwakte spieren, maar evenzeer kan obesitas beperkingen geven. Door medicatie komen slijmvorming, droge mond, schimmels en dergelijke vaak voor. Ook hier worden met praktische tips oplossingen geboden.

Hoogsensitiviteit

22 november 2023
9 – 11 uur
online
uitgesteld kijken tot 9 januari

Séverine Van De Voorde

Goedgekeurd door – PQK
                                  – ABP-BVP

De laatste jaren duikt de term hoogsensitiviteit steeds vaker op in de media. Deze toenemende bekendheid vergroot het bewustzijn en de herkenning, zet mensen aan het denken en motiveert tot actie. Er zijn helaas nog heel veel misverstanden rond wat het begrip hoogsensitiviteit precies inhoudt. Het wordt nog al te vaak gezien als iets zweverig, gelijkgesteld met helderziendheid, gereduceerd tot prikkelgevoeligheid of verward met overprikkeling en overgevoeligheid. Als het al niet wordt gezien als aanstelleritis, flauwekul, een mythe of een hype. De meest gestelde vragen over dit thema worden beantwoord.

Lipoedeem

26 januari 2024
12 – 14 uur
online

Prof. dr. Sarah Thomis
Prof. dr. Nele Devoogdt
Joke Verheijen

Goedgekeurd door PQK
                                  

1 op de 10 vrouwen krijgt de diagnose lipoedeem. Anders dan bij lymfoedeem is er bij lipoedeem vooral sprake van een abnormale vetophoping. Het komt vooral voor bij vrouwen en kan reeds aanwezig zijn vanaf de puberteit. Lipoedeem is nog niet goed gekend en daarom worden patiënten soms niet of zeer laat doorverwezen. In deze bijscholing overlopen we de oorzaak, diagnose en behandelingsopties.

Diabetes type 2

23 februari 2024
14 – 16 uur
online

Prof. dr. Eveline Dirinck

Ook het landschap van de diabetes type 2-wereld heeft de laatste jaren wat veranderingen ondergaan. In deze lezing wordt naast de pathofysiologie van type 2 diabetes ook de voor -en nadelen van medicatie verteld. Hiernaast krijgt u ook de huidige guidelines rond voeding.  Prof. dr. Eveline Dirinck staat erom bekend dat zij haarfijn en op een zeer duidelijke manier alles kan uitleggen.

Osteoporose

22 maart 2024
9 – 11 uur
online

Prof. dr. Evelien Gielen

Goedgekeurd door PQK
                                  

Botontkalking of osteoporose is een stoornis van het skelet die gekenmerkt wordt door een lage botmassa en een verstoring van de micro-architectuur van het botweefsel. Hierdoor worden de beenderen van het lichaam brozer en neemt de kans op breuken toe. Osteoporose blijft meestal onopgemerkt totdat de beenderen zó broos geworden zijn dat ze na een minimaal trauma of soms zelfs spontaan kunnen breken. De meeste osteoporotische breuken komen voor in de polsen, wervels en heupen, waar ze ernstige gevolgen kunnen hebben. Zo gaan wervelfracturen gepaard met pijn, kleiner worden en moeilijkheden om te stappen. Bovendien ondervinden vier op de vijf patiënten één jaar na een heupfractuur nog steeds problemen bij het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten. Osteoporose komt vooral voor bij gemenopauzeerde vrouwen, van wie de helft zal breken ten gevolge van osteoporose, maar ook één op de vijf mannen ouder dan 50 jaar zal ooit een osteoporotische breuk oplopen. Een gezonde levensstijl is essentieel om osteoporose te voorkomen. Daarom is het belangrijk om voldoende te bewegen en voldoende calcium en vitamine D in te nemen. Daarnaast bestaan er geneesmiddelen om osteoporose te behandelen en het risico op breuken te verkleinen. In deze lezing  wordt dieper ingegaan op de oorzaken en de gevolgen van osteoporose. Daarnaast wordt ook besproken hoe osteoporose voorkomen en behandeld kan worden.

Vind hier wat we eerder voor u organiseerden

        U kunt opnames bekijken op vraag!