Aankomende opleidingen

Insuline & Metabolisme

Online
27 januari 2023   Via opname tot 6 maart
14:00 -16:00u

Dr. Niels Bochanen

Het metabolisme is een chemisch proces in het lichaam dat verantwoordelijk is voor de omzetting van voedsel naar energie om je in leven te houden. Niet enkel het lichaam heeft energie nodig om fysieke activiteit te verrichten, maar energie is ook essentieel voor onder andere de ademhaling, cognitieve activiteiten, de groei en het verteren van voedsel. Maar wat betekent dit exact en bestaan er manieren om dit te beïnvloeden?
In deze lecture bespreken we naast het metabolisme (insuline, eiwitten,…), ook het effect van intermittent fasten en ketose. Uiteraard zal dit worden besproken aan de hand van realistische casussen.
Deze endocrinoloog bespreekt dit in de context van zowel gezonde individuen als personen met diabetes en personen die sporten.
Tenslotte als extraatje: Ook tijdens de zwangerschap vinden er veel veranderingen plaats in het metabolisme. Ook dit zal worden besproken.

Help, mijn hormonen zijn uit balans!

Online
3 februari 2023    Via opname tot 6 maart
9:00 – 11:00u

Dr. Carlien De Herdt

Accreditatie voor PQK

Gewichtstoename en vermoeidheid zijn een frequent fenomeen en kunnen verscheidene oorzaken hebben.
Na het raadplegen van dr. Google is de patiënt vaak overtuigd van de oorzaak: een verstoorde hormonenbalans.
Endocriene ziekten zijn echter zeldzaam en dus meestal niet de oorzaak van deze klachten. Toch mogen we een endocriene ziekte niet missen want ze gaan samen met een sterk verminderde kwaliteit van leven en zelfs een verhoogde sterftekans. In deze presentatie wordt gesproken over de verschillende endocriene oorzaken van gewichtstoename en vermoeidheid (en krachtsverlies) met de focus op hoe deze te herkennen en wie door te verwijzen naar de endocrinoloog.

Diarree & Obstipatie

Online
17 februari 2023    Via opname tot 18 maart
9:00 – 11:00u

Prof. dr. Heiko De Schepper

Deze opleiding handelt vooral over voedingsinterventies bij hardnekkige diarree en obstipatie als de klassieke voedingsadviezen niet voldoende zijn. Als medicatie toch noodzakelijk blijkt is het goed om de functie ervan te kennen om de voeding verder aan te passen.  Er wordt ook besproken of en welke supplementen kunnen helpen.

Medicatie & Voeding

Online
8 maart 2023         Via opname tot 17 april
9:00 – 11:00u

Ilona Suurs

Voeding en voedingssupplementen kunnen de werking van medicijnen beïnvloeden. Andersom kunnen ook medicijnen ervoor zorgen dat er voedingsdeficiënties ontstaan.
Steeds meer mensen gebruiken ook supplementen. ‘Baat het niet dan schaadt het niet’ gaat echter in veel voorbeelden niet op.
In deze opleiding wordt duidelijk wat er gebeurt met een geneesmiddel na inname en waar interacties plaatsvinden met voeding(supplementen). 
Welke rol speelt de diëtist hierin?

Medicamenteuze aanpak van Obesitas anno 2023

Online
21 maart 2023           Via opname tot 2 mei
20:00 – 21u

Prof. dr. Eveline Dirinck

We kunnen de medicamenteuze behandeling van obesitas niet meer negeren. Huisartsen en endocrinologen wensen dat deze gebeurt onder begeleiding van een diëtist en eventueel ook door iemand die deze mensen begeleidt met hun bewegingspatroon.
Om hiermee betere resultaten te bekomen is uiteraard een goede kennis nodig van de werking van de medicatie.
In deze lezing krijgt u een overzicht van de huidige kennis rond de fysiologie van gewichtscontrole. Daarnaast wordt de manier waarop de medicatie werkt besproken alsook de effecten en neveneffecten. Ook komt de belangrijke vraag bij paramedici aan bod: ‘Wat is de plaats van medicatie in de holistische behandeling van obesitas?

Stress de baas!

Online
29 maart 2023
9:00 – 11:00u

Anneleen De Lille

Accreditatie voor PQK

Sluimerende, chronische stress is een stille maar genadeloze pretbederver, waar we helaas steeds meer mee te maken krijgen. We ontmoeten steeds meer mensen die keihard werken en toch het gevoel hebben dat ze achter de feiten aanhollen en beginnen twijfelen aan zichzelf. Er is niets mis met af en toe een sprintje trekken, maar soms vragen ze al té lange tijd té veel van zichzelf. Ze zijn de pauzeknop kwijt met alle gevolgen vandien op fysiek, emotioneel, cognitief en gedragsmatig vlak.
Wat hebben ze dan wel nodig voor een productief, maar ook zinvol en gelukkig leven? In deze lezing deelt Anneleen De Lille haar inzichten om zowel bij jezelf als bij anderen stress te (h)erkennen. Ze zet je op weg om de juiste vragen te stellen, overzicht te creëren en keuzes te helpen maken. Met andere woorden kom je te weten welke acties leiden naar een gezonder, productiever en gelukkiger leven. Het resultaat is minder stress, je staat opener voor verandering en het zorgt voor meer werkplezier! Deze inzichten helpen je om beter om te kunnen met stress bij patiënten, maar ze zijn ook heel nuttig om in je eigen (drukke) leven stress de baas te kunnen.

Ons darmmicrobioom

Online
21 april 2023
9:00 – 11:00u

Prof. dr. Kristin Verbeke

Ons maagdarmstelsel is bevolkt met een immens aantal micro-organismen, meestal bacteriën maar ook gisten en virussen. We leven met hen in een symbiotische relatie wat betekent dat beide partijen voordeel halen uit de aanwezigheid van de andere partij. De samenstelling van het darmmicrobioom is erg individu afhankelijk en wordt in belangrijke mate bepaald door onze voeding.
Het onderzoek naar de rol van ons darmmicrobioom voor onze gezondheid is de laatste jaren exponentieel toegenomen. In deze presentatie zal een overzicht gegeven worden over de huidige stand van zaken. Hoe goed kennen we de darmbacteriën? Hoe kunnen we de samenstelling ervan beïnvloeden? Wat zijn dan de gevolgen voor onze gezondheid? Wat weten we nog niet en in welke richting gaat het onderzoek verder?

Symposium
Digestieve kankers & Voeding

Online
9 mei 2023
9:00 – 14:45u


KMO-Portefeuille!

Diëtisten en andere zorgverleners mogen steeds vaker patiënten begeleiden die genezen zijn van kanker. Vaak is dan wel hun digestief kanaal wonderbaarlijk omgebouwd waardoor een aangepaste voeding ook hun kwaliteit van leven kan verbeteren. Maar ook vóór en tijdens een behandeling kunnen voedingsadviezen belangrijk zijn. Uiteraard kunnen metastasen de ziekte enorm complex maken, maar een parate kennis van wat een kanker kan veroorzaken in ons maagdarmkanaal maakt een begeleiding inzake voeding een stuk makkelijker.
Omdat deze ook voor diëtisten belangrijk kunnen zijn voegen we nier- en blaaskanker toe aan de rij van digestieve kankers.

Opleiding + beurs
Lichaamssamenstelling en handknijpkracht

Malle
23 + 24 juni 2023
13 tot 17u

 

23 juni:  online opleiding 
24 juni:  beurs om alle toestellen op de markt te kunnen testen. BIA-metingen + krachtmetingen

Verdere info volgt snel.

Vind hier wat we eerder voor u organiseerden

        U kunt opnames bekijken op vraag!